LAVE PRISER OG HØJT TIL LOFTET
49 kr. pr. m2 månedligt ved 20 m2 lager

LAGERLOKALERNES ANVENDELSE

Det lejede må kun benyttes til oplagring af de aftalte effekter jfr. lejekontrakten.

Eksplosivt og brandfarligt gods, tryk- flasker og brandfarlige væsker må ikke oplagres.

Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere og andre genstande der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.

Alle former for mad og let for- dærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Dyr må heller ikke opbevares i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadelig eller miljøfarlig.